одобрен

Допълнителен държавен план-прием в XI клас за учебната 2022/2023 година за ученици, завършили X клас в обединените училища в област Плевен

Уникален идентификатор:  fef4c2ea-b273-4da7-b6d4-f00628c3defc

план плевен прием руо РМС 214/2016 увърден

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2022-05-02 21:46:59
  • Създаден от: margarita_mihaylova
  • Последна промяна: 2022-05-02 21:46:59

Община/населено място/ наименование на училището

Профил/Професия (специалност от професия)

Форма на обучение

Срок на обучение

Брой паралелки

Брой места в тях

Изпит за проверка на способностите

Резултат от изпита от НВО по БЕЛ, участващ в балообразуването със съответен коефициент

Резултат от изпита от НВО по математика, участващ в балообразуването със съответен коефициент

Резултат от изпита за проверка на способностите, участващ в балообразуването със съответен коефициент

Първи балообразуващ предмет от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план

Втори балообразуващ предмет от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план

Първи профилиращ предмет

Втори профилиращ предмет

ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по строителство архитектура и геодезия "Никола Фичев" професия: Строителен техник специалост: Стротелство и архитектура дневна 2 г. 1 26 - 1 1 - М ИТ
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте