одобрен

Годишен план за контролната дейност на РИОСВ - Монтана

Уникален идентификатор:  Годишен план за контролната дейност на РИОСВ - Монтана

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

Версия: 1.4

Автор: Алексиния Вениславова

Връзка с автор: riosv_mont@net-surf.net

Отговорник поддръжка: riosv_mont@net-surf.net

Връзка с отговорник поддръжка: riosv_mont@net-surf.net

  • Създаден на: 2019-03-08 10:14:43
  • Създаден от: aleksiniya_venislavova
  • Последна промяна: 2019-03-13 10:58:40
  • Последно променил: aleksiniya_venislavova