одобрен

Данни за КАВ, измерено в постоянните пунктове за мониторинг на КАВ

Уникален идентификатор:  Данни за КАВ, измерено в постоянните пунктове за мониторинг на КАВ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

Версия: 4.2

  • Създаден на: 2019-02-13 09:51:24
  • Създаден от: mitko_mitev
  • Последна промяна: 2019-02-13 10:49:50
  • Последно променил: mitko_mitev