одобрен

Публичен регистър

Уникален идентификатор:  Публичен регистър 11.18

Описание:

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35, ал.1 ЗПКОНПИ

Основна тема:  Региони, градове

публичен регистър симеоновград

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-03-27 07:35:54
  • Създаден от: pavlina_ilcheva
  • Последна промяна: 2019-03-27 07:42:29
  • Последно променил: pavlina_ilcheva