одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНА РАЗГРАД

Уникален идентификатор:  РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНА РАЗГРАД

Описание:

на основание чл. 346, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба №26 за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Разград

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Образование, култура и спорт

образование Община Разград Публичен сектор

Версия: 2.3

  • Създаден на: 2019-03-26 10:30:14
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2020-06-16 14:33:41
  • Последно променил: galya_krasteva_krasteva