одобрен

Регионален доклад за състоянието на околната среда

Уникален идентификатор:  Регионален доклад за състоянието на околната среда

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

Версия: 1.1

Автор: Алексиния Вениславова

Връзка с автор: riosv_mont@net-surf.net

Отговорник подръжка: riosv_mont@net-surf.net

Връзка с отговорник подръжка: riosv_mont@net-surf.net

  • Създаден на: 2019-03-08 10:10:08
  • Създаден от: aleksiniya_venislavova
  • Последна промяна: 2019-03-08 10:11:49
  • Последно променил: aleksiniya_venislavova