непроверен

Регистри на подадени декларации по чл. 35 от ЗКОНПИ

Уникален идентификатор:  Регистри на подадени декларации по чл. 35 от ЗКОНПИ

Описание:

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Правителство, публичен сектор

Версия: 1.1

Източник: Община Търговище

  • Създаден на: 2019-07-31 10:46:05
  • Създаден от: obshtina_targovishte
  • Последна промяна: 2019-09-18 13:44:18
  • Последно променил: obshtina_targovishte