одобрен

Регистър вероизповедания 2019

Уникален идентификатор:  Регистър вероизповедания 2019

Основна тема:  Население и социални условия

симеоновград вероизповедания

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-03-28 18:54:02
  • Създаден от: pavlina_ilcheva
  • Последна промяна: 2019-03-28 18:54:55
  • Последно променил: pavlina_ilcheva