одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Уникален идентификатор:  Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Описание:

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.2

Източник: Отдел "Природни ресурси, екология и земеделие"

Автор: Отдел "Природни ресурси, екология и земеделие"

Връзка с автор: eko@karlovo.bg

  • Създаден на: 2019-04-19 08:32:50
  • Създаден от: danielaigleva
  • Последна промяна: 2019-04-19 08:44:27
  • Последно променил: danielaigleva