одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж 2019

Уникален идентификатор:  Регистър на издадените разрешителни за строеж 2019

Основна тема:  Некатегоризирани

разрешителни симеоновград строеж

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-03-28 18:59:05
  • Създаден от: pavlina_ilcheva
  • Последна промяна: 2019-03-28 18:59:56
  • Последно променил: pavlina_ilcheva