одобрен

Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж

Уникален идентификатор:  Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж

Основна тема:  Некатегоризирани

разрешителни симеоновград строеж

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-03-28 19:01:37
  • Създаден от: pavlina_ilcheva
  • Последна промяна: 2019-03-28 19:02:53
  • Последно променил: pavlina_ilcheva