одобрен

Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Уникален идентификатор:  Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Описание:

Регистърът на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите се води от ИАМН, съгласно чл. 41 от ЗЛЗ. Регистърът съдържа: Код на ЛЗ, Име на ЛЗ, Управител на ЛЗ, Населено място, Адрес на ЛЗ, Вид на ЛЗ, Дейности.

Основна тема:  Здравеопазване

заведения извънболнична лечебни помощ регистър медицинска

Версия: 4.4

Източник: https://iamn.bg/регистрационна-дейност/

  • Създаден на: 2019-11-06 10:01:20
  • Създаден от: mihaela.yovkova
  • Последна промяна: 2019-11-06 16:42:03
  • Последно променил: mihaela.yovkova