одобрен

СПИСЪК на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019 - 2020 година

Уникален идентификатор:  СПИСЪК на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019 - 2020 година

Описание:

Регистъра е актуален за 2020г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

земеделие общинска собственост Община Разград

Версия: 3.6

  • Създаден на: 2019-03-15 15:16:36
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2020-03-09 16:55:27
  • Последно променил: galya_krasteva_krasteva