одобрен

Тарифа 2020

Уникален идентификатор:  ТАРИФА 2020

Описание:

ТАРИФАТА СЪДЪРЖА УСЛОВИЯТА И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ В ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Без употреба за търговски цели. Без производни и сборни произведения (CC-BY-NC-ND)

Основна тема:  Транспорт

ТАРИФА 2020

Версия: 1.4

Източник: Пристанище Бургас ЕАД

Автор: Ст.Димов - Ръководител Маркетинг, СУК и ЕИ

Връзка с автор: st_dimov@port-burgas.com

Отговорник поддръжка: darina_stefanova@port0burgas.com

Връзка с отговорник поддръжка: darina_stefanova@port0burgas.com

  • Създаден на: 2019-12-03 10:41:45
  • Създаден от: darina_stefanova
  • Последна промяна: 2020-02-12 16:52:33
  • Последно променил: darina_stefanova