одобрен

РЕГИСТЪР на издадени административни актове за ОДОБРЕНИ ПУП

Уникален идентификатор:  000351580

Описание:

издадени административни актове за ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Основна тема:  Региони, градове

Версия: 4.1

Автор: Янко Чолаков

Връзка с автор: obshtina@velingrad.bg

  • Създаден на: 2019-04-18 16:04:10
  • Създаден от: ТСУ
  • Последна промяна: 2019-11-29 14:41:32
  • Последно променил: ТСУ