одобрен

Публичен регистър на производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на ЕС, на електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене

Уникален идентификатор:  00370585-f426-4d1b-827f-82c41238c944

Описание:

Публичен регистър на производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на ЕС, на електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Икономика и финанси

електронни цигари и контейнери за многократно пълнене икономика

Версия: 3.10

Автор: Райна Христова

Връзка с автор: rhristova@mi.government.bg

Отговорник поддръжка: rhristova@mi.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: rhristova@mi.government.bg

  • Създаден на: 2017-09-21 09:13:25
  • Последна промяна: 2020-06-29 13:56:18
  • Последно променил: Христова