одобрен

Регистър по Наредба №5 на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и от лекари по дентална медицина в област Видин

Уникален идентификатор:  003915e1-7ac8-4826-98d9-7718ac7c3284

Описание:

В регистъра са въведени следните данни: № и дата на издаденото разрешение, Данни за номер, партида, том и страница, под който лечебното заведение е вписано в регистъра на съответната РЗИ; Адрес на лечебното заведение за извънболнична помощ; Дата на прекратяване на разрешението и основанието за това; забележки по вписаните обстоятелства

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Димитър Димитров

Връзка с автор: rzi-vidin@mh.government.bg

Отговорник подръжка: rzi-vidin@mh.government.bg

Връзка с отговорник подръжка: rzi-vidin@mh.government.bg

  • Създаден на: 2016-06-29 09:48:55
  • Създаден от: dimitar_dimitrov
  • Последна промяна: 2018-10-13 13:05:00
  • Последно променил: migrate_data