одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение на територията на област Благоевград към 30.04.2022 г.

Уникален идентификатор:  00590fcb-93cb-4995-ab5d-12462dca3f4c

Описание:

Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди се разрешава в зависимост от продуктивните качества на земята и целите на промяната от междуведомствена комисия в Областна дирекция „Земеделие“, по местонахождението им, в случай, че площта е до 50 дка, от пета до десета категория или не е поливна.

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Благоевград земеделски земи имоти одз регистър РМС 435/2020 неземеделски нужди промяна на предназначението

Версия: 2.3

Източник: Областна дирекция "Земеделие" Благоевград

Автор: Областна дирекция "Земеделие" Благоевград

Връзка с автор: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg

Отговорник поддръжка: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2022-05-04 15:08:47
  • Създаден от: irena_maslinska
  • Последна промяна: 2022-05-10 16:17:08
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте