одобрен

Регистър на разрешенията за ПУП-2018 г -гр. Троян

Уникален идентификатор:  00664447-ddfa-4c93-8e70-0208e6a988dc

Описание:

Регистър на разрешенията за ПУП-2018 г -гр. Троян

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2

Автор: Община Троян

Отговорник подръжка: maxim@troyan.bg

Връзка с отговорник подръжка: maxim@troyan.bg

  • Създаден на: 2018-07-24 11:32:51
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2019-07-09 09:14:43
  • Последно променил: anna_belperchinova