одобрен

СПИСЪК на обслужващите звена в Област Габрово

Уникален идентификатор:  00715de6-9d85-4eca-a6cc-b677a46832ec

Описание:

Списък на обслужващите звена в Област Габрово за учебната 2018-2019г.

Основна тема:  Образование, култура и спорт

Версия: 2.2

Автор: Катя Димитрова

Връзка с автор: rio_gabrovo@yahoo.com

Отговорник поддръжка: rio_gabrovo@yahoo.com

Връзка с отговорник поддръжка: rio_gabrovo@yahoo.com

  • Създаден на: 2019-07-12 14:48:25
  • Създаден от: katya_dimitrova
  • Последна промяна: 2019-07-12 15:47:26
  • Последно променил: katya_dimitrova