одобрен

Брой на регистрираната техника на територията на ОДЗ-Видин към 30 юни 2016г.

Уникален идентификатор:  00af1b1c-7c83-4000-910b-c8bd42354bd6

Описание:

Брой на регистрираната техника на територията на ОДЗ-Видин към 30 юни 2016г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

земеделие

Версия: 2

Автор: ОД "Земеделие" - Видин

Връзка с автор: odzg_vidin@mzh.government.bg

Отговорник подръжка: taniuga@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: taniuga@abv.bg

  • Създаден на: 2016-07-19 12:08:01
  • Създаден от: tanya_mincheva_tsolova
  • Последна промяна: 2018-11-12 11:10:19
  • Последно променил: migrate_data