одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение

Уникален идентификатор:  00d9da3c-7d05-440b-bc33-3b2b66529a2e

Описание:

В регистъра са въведени следните данни: Индивидуален регистрационен номер на обекта, Дата на регистрация, Обект / Транспортни средства (Наименование (Брой и вид на транспортните средства), Адрес (на обекта или на местодомуването на транспортните средства), Община (район)), Видове дейности, които ще се извършват (в обекта или с транспортните средства), Данни за лицето, открило обект с обществено предназначение (Име, Данни от съдебната регистрация, Адрес на управление, Община (район)), Заличаване на регистрацията (Дата, Номер на заповед, основание)

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

обекти обекти с обществено предназначение публичен регистър

Версия: 1

Автор: Димитър Димитров

Връзка с автор: rzi-vidin@mh.government.bg

Отговорник подръжка: rzi-vidin@mh.government.bg

Връзка с отговорник подръжка: rzi-vidin@mh.government.bg

  • Създаден на: 2018-02-22 13:27:04
  • Създаден от: dimitar_dimitrov
  • Последна промяна: 2018-10-13 13:04:07
  • Последно променил: migrate_data