одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им за 2018 г.

Уникален идентификатор:  00dba1b9-c914-4b7e-a43d-8bf1a825aedf

Описание:

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им актуален към 31.12.2018 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2

Автор: Реджеп Мерджан

Връзка с автор: support@sarnitsa.bg

Отговорник поддръжка: support@sarnitsa.bg

Връзка с отговорник поддръжка: support@sarnitsa.bg

  • Създаден на: 2018-11-13 11:35:54
  • Създаден от: redzhep_merdzhan
  • Последна промяна: 2019-09-12 12:00:54
  • Последно променил: support