одобрен

Годишен доклад за състоянието на околната среда на територията на РИОСВ Шумен

Уникален идентификатор:  00ecdc47-fefa-48fa-99e3-098b92f98ac0

Основна тема:  Околна среда

Версия: 3.2

Автор: РИОСВ Шумен

Връзка с автор: riosv@riosv-shumen.eu

Отговорник поддръжка: riosv@riosv-shumen.eu

Връзка с отговорник поддръжка: riosv@riosv-shumen.eu

  • Създаден на: 2019-03-15 14:46:49
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2019-09-12 15:46:22
  • Последно променил: dragomir_vasilev