одобрен

Замърсяване на въздуха в София

Уникален идентификатор:  010a4d07-4102-44b9-98f2-7c1483cc8c89

Описание:

Това е продължителен запис на показателите визуализирани на страницата на столична община за различни замърсители на въздуха в столицата. Данните не са официални и не идват от базите данни на ИАОС. Те са изготвени въз основа на постоянен анализ на графиките публикувани на сайта. Затова е възможно те да се отклоняват с до 0.5% от реалните стойности.

Справката започна в 16:00 часа на 20 януари 2016. Всеки ред показва датата и часа, код на станция, код на замърсителя, нивото му и дали е маркирано като невалидно. Ако последния показател е '1', то ИАОС е отбелязала, че има замърсяване на измервателния уред или друга причина, която е довело до грешна стойност.

Кодове на станциите:
1. Дружба
2. Надежда
3. Красно село
4. Павлово
5. Копитото
6. Младост

Кодове на замърсителите и други измерени параметри:
0 PM
1 NO2
2 NO
3 C6H6
4 CO
5 O3
6 SO2
7 Влажност
8 Атмосферно налягане
9 Вятър
10 Слънчева радиация
11 Температура

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

въздух замърсяване софия

Версия: 2

Автор: Столична община, Изпълнителна агенция по околна среда

Връзка с автор: iaos@eea.government.bg

Отговорник поддръжка: yurukov@gmail.com

Връзка с отговорник поддръжка: yurukov@gmail.com

  • Създаден на: 2016-11-28 16:23:49
  • Създаден от: yurukov
  • Последна промяна: 2018-11-29 00:46:11
  • Последно променил: migrate_data