одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2018 г.

Уникален идентификатор:  01150f71-6f98-468a-804c-bc7136a7fbdf

Описание:

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2018 г.
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Икономика и финанси

2018 бюджет дмп ебк европейски изпълнение касово отчети РА средства съюз КФС месечни

Версия: 1.2

Източник: https://www.burgas.bg/bg/info/index/1294

Автор: Иванка Касърова

Връзка с автор: v.kasarova@burgas.bg

Отговорник подръжка: v.kasarova@burgas.bg

Връзка с отговорник подръжка: v.kasarova@burgas.bg

  • Създаден на: 2019-04-04 16:27:23
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-06-04 12:15:11
  • Последно променил: ivanka_kasarova