одобрен

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността за 2019

Уникален идентификатор:  01f83c59-8fac-4ffe-a680-55e1b2f02d0f

Основна тема:  Население и социални условия

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2020-03-20 16:43:53
  • Създаден от: nergin_mahmud
  • Последна промяна: 2020-03-20 16:46:43
  • Последно променил: nergin_mahmud