одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сградите

Уникален идентификатор:  02901fea-b304-4ae7-9f63-de89b1851894

Основна тема:  Региони, градове

Версия: 2.1

Автор: Милена Георгиева

  • Създаден на: 2019-04-25 08:17:43
  • Създаден от: d.hadzhiruskova
  • Последна промяна: 2019-04-25 08:19:06
  • Последно променил: d.hadzhiruskova