одобрен

Регистър на даренията

Уникален идентификатор:  0295b413-527d-4cd4-8cc7-cc293d1116bd

Описание:

Регистър на даренията

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

Автор: Азизе Хаджиянева

Връзка с автор: obshtinska_sobstvenost@kuklen.org

Отговорник поддръжка: obshtinska_sobstvenost@kuklen.org

Връзка с отговорник поддръжка: obshtinska_sobstvenost@kuklen.org

  • Създаден на: 2019-03-29 16:30:08
  • Създаден от: azise_hadzhiyaneva
  • Последна промяна: 2019-03-29 17:06:53
  • Последно променил: azise_hadzhiyaneva