одобрен

Регистър на въведените в експлоатация строежи с разрешение за ползване.

Уникален идентификатор:  029799ca-27c9-4873-81d4-ce71f7684a82

Описание:

Регистър на въведените в експлоатация строежи с разрешение за ползване.

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Без производни и сборни произведения (CC-BY-ND)

Основна тема:  Региони, градове

община Бяла Слатина Регистър на въведените в експлоатация строежи с разрешение за ползване.

Версия: 4

Автор: Община Бяла Слатина. Устройство на територията.

Връзка с автор: bslatina@oabsl.com

  • Създаден на: 2018-10-15 13:12:23
  • Създаден от: ivan_hristov_petrov
  • Последна промяна: 2020-07-01 14:38:10
  • Последно променил: ivan_hristov_petrov