одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

Уникален идентификатор:  030c0b1a-2a03-4a21-836a-ba7480be78ec

Описание:

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Региони, градове

актове ветово община одобрени планове пуп регистър РМС 54/2019

Версия: 5.2

Връзка с автор: s.tyuleoglueva@vetovo.bg

Отговорник поддръжка: a.cholakov@vetovo.bg

Връзка с отговорник поддръжка: a.cholakov@vetovo.bg

  • Създаден на: 2021-04-13 14:12:29
  • Създаден от: a.cholakov
  • Последна промяна: 2021-04-18 13:51:15
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте