одобрен

Резултатите от държавните зрелостни изпити по училища и по предмети. Среден успех и брой явили се на задължителни държавни зрелостни изпити - майска сесия 2016 г.

Уникален идентификатор:  0331c90d-7df9-4fbd-af6a-0f549cc897c9

Описание:

Резултатите от държавните зрелостни изпити по училища и по предмети. Среден успех и брой явили се на задължителни държавни зрелостни изпити - майска сесия 2016 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2

  • Създаден на: 2016-10-27 12:51:35
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-09-30 13:31:51
  • Последно променил: d_tzvetkov