одобрен

Община Златица - Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Уникален идентификатор:  03403b03-e33b-4753-a3e1-22411dd814f4

Описание:

Община Златица - Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Основна тема:  Региони, градове

zlatica златица община регистър

Версия: 7

  • Създаден на: 2019-09-19 11:42:16
  • Създаден от: aleksandar_radev
  • Последна промяна: 2020-06-02 16:32:56
  • Последно променил: aleksandar_radev