одобрен

Утвърден държавен план-прием за учебната 2018/2019 година в област Ямбол

Уникален идентификатор:  036c5846-43ea-41fc-9d1b-85dac6983c3b

Описание:

Държавен план-прием след завършено основно образование за учебната 2018/2019 година в област Ямбол за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии,паралелките в средните училища в профилираните и в професионалните и професионалните паралелки в обединено училище „Д-р Петър Берон” – Ямбол, утвърден със Заповед № РД 06-99/29.03.2018 г. на началника на РУО - Ямбол

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Образование, култура и спорт

държавен план-прием образование

Версия: 1.1

  • Създаден на: 2018-04-24 07:42:48
  • Създаден от: donka_ivanova
  • Последна промяна: 2019-03-14 14:43:19
  • Последно променил: donka_ivanova