одобрен

Актуализация на регистрите на НСЦРЛП към 02.11.2019

Уникален идентификатор:  0379b11a-74c3-46da-959c-9be48facc482

Описание:

Актуализация на регистрите на НСЦРЛП към 02.11.2019

Основна тема:  Здравеопазване

Версия: 8.2

Връзка с автор: office@ncpr.bg

Отговорник поддръжка: office@ncpr.bg

Връзка с отговорник поддръжка: office@ncpr.bg

  • Създаден на: 2019-11-11 16:46:43
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2019-11-11 16:58:05
  • Последно променил: georgi_sivchev