одобрен

Регистър на земед. земи от ОПФ, отдадени под наем/аренда в Община Шумен

Уникален идентификатор:  03c38fcd-3af6-40e8-9989-b13efa9a1c87

Описание:

Регистър на земед. земи от ОПФ, отдадени под наем/аренда в Община Шумен

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Икономика и финанси

икономика

Версия: 1

Автор: Елица Петрова, Кина Николова

Отговорник подръжка: k.kaleva@shumen.bg

Връзка с отговорник подръжка: k.kaleva@shumen.bg

  • Създаден на: 2016-07-26 07:48:02
  • Създаден от: desislava_anastasova
  • Последна промяна: 2018-10-13 12:16:21
  • Последно променил: migrate_data