одобрен

Брой на паричните обезщетения за майчинство по териториални поделения на НОИ - по години

Уникален идентификатор:  046fc58c-21e6-4863-baa0-75e31999c663

Описание:

В броя на паричните обезщетения за майчинство по териториални поделения на НОИ са включени обезщетенията за бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и обезщетенията на бащите по време на 15-дневния отпуск при раждане и осиновяване на дете по Част първа, Глава четвърта, Раздел II Обезщетения за майчинство на Кодекса за социално осигуряване.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Население и социални условия

обезщетения за майчинство НОИ бременност и раждане отглеждане на дете до 2-годишна възраст осиновяване

Версия: 2.7

Автор: Национален осигурителен институт

Връзка с автор: noi@nssi.bg

Отговорник поддръжка: Mariela.Manukova@nssi.bg

Връзка с отговорник поддръжка: Mariela.Manukova@nssi.bg

  • Създаден на: 2019-03-29 14:10:25
  • Създаден от: mariela.manukova
  • Последна промяна: 2020-07-21 10:46:58
  • Последно променил: mariela.manukova