одобрен

Регистър на лесоустройствени проекти на ДГС/ДЛС

Уникален идентификатор:  0484f9f7-797f-4524-99cb-546ade9fd780

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

горско стопанство лесоустройство ЛУП

Версия: 1

Автор: Нено Ненов

Връзка с автор: nenovni@iag.bg

Отговорник поддръжка: nenovni@iag.bg

Връзка с отговорник поддръжка: nenovni@iag.bg

  • Създаден на: 2017-10-26 06:40:15
  • Създаден от: m_simeonova
  • Последна промяна: 2018-10-31 11:20:26
  • Последно променил: migrate_data