одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ

Уникален идентификатор:  048bdc91-543d-49bf-890c-264486616931

Описание:

РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

административни актове

Версия: 2.1

Автор: Радка Крайчева

Връзка с автор: Radka.Kraycheva@chelopech.egov.bg

Отговорник поддръжка: Radka.Kraycheva@chelopech.egov.bg

Връзка с отговорник поддръжка: Radka.Kraycheva@chelopech.egov.bg

  • Създаден на: 2017-09-29 10:39:11
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2020-01-28 15:44:11
  • Последно променил: stoyanka_stamenova_dimitrova