одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ

Уникален идентификатор:  048bdc91-543d-49bf-890c-264486616931

Описание:

РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

административни актове

Версия: 2

Автор: Радка Крайчева

Връзка с автор: r.kraicheva@chelopech.org

Отговорник подръжка: r.kraicheva@chelopech.org

Връзка с отговорник подръжка: r.kraicheva@chelopech.org

  • Създаден на: 2017-09-29 10:39:11
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2018-11-09 09:26:33
  • Последно променил: migrate_data