одобрен

Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Шумен

Уникален идентификатор:  05e8e8f7-4a90-4d6b-984c-bde6fac52dd8

Основна тема:  Околна среда

екология околна среда

Версия: 2.2

Автор: РИОСВ Шумен

Връзка с автор: riosv@riosv-shumen.eu

Отговорник подръжка: riosv@riosv-shumen.eu

Връзка с отговорник подръжка: riosv@riosv-shumen.eu

  • Създаден на: 2019-03-15 12:58:47
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2019-03-21 16:51:35
  • Последно променил: dragomir_vasilev