одобрен

Регистър на процедираните инвестиционни предложения

Уникален идентификатор:  062cefd6-0449-4a8c-8ab8-220907ef14a1

Описание:

Списък на процедираните по реда на Закона за биологичното разнообразие и Закона за опазване на околната среда инвестиционни предложения

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

екология

Версия: 4

Автор: РИОСВ-Плевен

Връзка с автор: office@riew-pleven.org

Отговорник поддръжка: office@riew-pleven.org

Връзка с отговорник поддръжка: office@riew-pleven.org

  • Създаден на: 2017-02-07 14:29:51
  • Създаден от: mariya_krasteva
  • Последна промяна: 2019-03-14 09:58:53
  • Последно променил: mariya_krasteva