одобрен

Количество разделно събрани отпадъци

Уникален идентификатор:  06378ab9-f937-4ad4-8422-b9ccbf6f97eb

Описание:

Количество разделно събрани отпадъци

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

отпадъц

Версия: 2

Автор: Пламен Казаков

Връзка с автор: p_kazakov@sofia.bg

Отговорник подръжка: p_kazakov@sofia.bg

Връзка с отговорник подръжка: p_kazakov@sofia.bg

  • Създаден на: 2017-06-16 07:17:54
  • Създаден от: p_kazakov-2375
  • Последна промяна: 2019-02-21 15:09:03
  • Последно променил: migrate_data