одобрен

Регистър на обществените поръчки по реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява при Община Елхово

Уникален идентификатор:  063ca63d-47a7-4ec7-907d-bed528cbe110

Описание:

Регистър на обществените поръчки по реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява при Община Елхово

Допълнителна информация може да бъде проследена на следните адреси:

Регистър на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL

Адрес на профил на купувача: http://151.237.93.253:8001/imeon_web/frmAOP.aspx?hidemenu=n

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Региони, градове

елхово община елхово

Версия: 4

Автор: Д. Михнева

Връзка с автор: obshtina@elhovobg.org

  • Създаден на: 2017-09-19 08:20:47
  • Създаден от: p.dimitrova
  • Последна промяна: 2020-02-20 14:03:49
  • Последно променил: p.dimitrova