одобрен

Регистър на социалните институти и услуги в община Драгоман

Уникален идентификатор:  067db260-692c-4a34-86c8-9d13a790b7aa

Описание:

Регистър на социалните институти и услуги

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2

Автор: Анна Крумова - Гл. спец.“Социални услуги, здравеопазване, образование и вероизповедания”, секретар на МКБППМН

Връзка с автор: anna_m.k.81@abv.bg

Отговорник поддръжка: anna_m.k.81@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: anna_m.k.81@abv.bg

  • Създаден на: 2017-09-26 13:29:05
  • Създаден от: obshtina_dragoman
  • Последна промяна: 2018-11-30 11:04:34
  • Последно променил: migrate_data