одобрен

Данни за бюджета и разходването му

Уникален идентификатор:  06e3b284-d20a-421a-9472-c9ca4177289f

Описание:

Касово изпълнение на бюджета за 2016 година

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Региони, градове

2016 бюджет община сунгурларе

Версия: 1

Автор: Деян Делчев

Връзка с автор: kmetsungurlare@abv.bg

Отговорник подръжка: kmetsungurlare@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: kmetsungurlare@abv.bg

  • Създаден на: 2016-07-29 09:40:01
  • Създаден от: deyan_delchev
  • Последна промяна: 2018-10-13 12:58:02
  • Последно променил: migrate_data