одобрен

ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ 31.12. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ И ОБЩИНИ

Уникален идентификатор:  0710b208-cd93-47ec-9f5e-69bc859dcd13

Основна тема:  Здравеопазване

Версия: 1.1

  • Създаден на: 2019-03-25 18:19:13
  • Създаден от: kgeorgiev
  • Последна промяна: 2019-03-25 18:20:34
  • Последно променил: kgeorgiev