одобрен

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Уникален идентификатор:  07306026-142d-49ea-bc5f-4ed562847302

Описание:

Регистър на земеделски земи- общинска собственост, отдадени под аренда/наеми
Регистър отдадени имоти с нтп пасища, мери и ливади

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

земеделска земя общинска собстевнист

Версия: 1

Автор: Ваня Пагелска

Връзка с автор: v.pagelska@pleven.bg

Отговорник подръжка: g.mitov@pleven.bg

Връзка с отговорник подръжка: g.mitov@pleven.bg

  • Създаден на: 2017-01-13 07:41:51
  • Създаден от: georgi_mitov
  • Последна промяна: 2018-10-16 07:57:13
  • Последно променил: migrate_data