одобрен

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за земни работи

Уникален идентификатор:  073c035c-9406-41c2-8f0e-fe09111f3a7c

Описание:

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ Габрово земеделска, горска техника и машини за земни работи.

Основна тема:  Некатегоризирани

техника

Версия: 4

Автор: Стоян Петков

Отговорник поддръжка: odzg_gabrovo@mzh.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: odzg_gabrovo@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2016-07-12 12:33:44
  • Създаден от: reneta_peteva_tsankova
  • Последна промяна: 2020-07-30 16:07:28
  • Последно променил: reneta_peteva_tsankova