одобрен

Областен регистър за военни паметници в област Кюстендил

Уникален идентификатор:  07884197-52cc-4a19-94c4-ae743f57e1ea

Описание:

Военни паметници, съгласно анкетни карти, подадени от общините в област Кюстендил и съгласувани с Областната комисия "Военни паметници" към Областна администрация Кюстендил.

Основна тема:  Некатегоризирани

регистър

Версия: 2

Автор: инж. Величка Баровска

Връзка с автор: V.Barovska@kn.government.bg

Отговорник поддръжка: V.Barovska@kn.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: V.Barovska@kn.government.bg

  • Създаден на: 2016-06-01 13:15:20
  • Създаден от: katya_anastasova
  • Последна промяна: 2018-10-27 10:34:02
  • Последно променил: migrate_data