одобрен

Регистър на издадените актове за административни нарушения за 2020 г.

Уникален идентификатор:  08b9987c-2cd8-41a6-b583-86ca9e70cbde

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 3

  • Създаден на: 2020-02-26 13:08:58
  • Създаден от: kostenetz
  • Последна промяна: 2020-03-11 09:10:54
  • Последно променил: kostenetz